Διαμονή
 
Η περιοχή της Ιεράπετρας έχει αναπτυχθεί τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα βρείτε καταλύματα, κάθε είδους, κάθε κατηγορίας, απαίτησης και οικονομικής δυνατότητας ικανά να σας προσφέρουν ευχάριστη διαμονή, άνεση και άψογη εξυπηρέτηση.
Τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα είναι εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη από την αστυνομία, όπου να αναγράφονται αναλυτικά, οι τιμές του δωματίου ανά κάθε σεζόν και οι σχετικές προσαυξήσεις σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
 
Ξενοδοχεία στην Ιεράπετρα
 
 
Cretan-Villa

Cretan Villa Hotel
Οδός: Ιεράπετρα, Λακέρδα 16
Τηλέφωνο: 2842028522
Fax: 2842028522
Mail: cretan-villa@cretan-villa.com
Web Link:
http://www.cretan-villa.gr
 
Air Condition T.V. Mini Bar - Refrigerator Credit Cards
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2002 - Ierapetra Team