Γενικές απαγορεύσεις και συμβουλές για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις από την Πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράπετρας.
Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ. Ιεράπετρας Γρα-Λυγιάς
Τηλ : 2842022199

 1. Δεν επιτρέπεται να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στη ύπαιθρο.
  Επιτρέπεται από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών περιορισμένης έκτασης εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή πυρκαγιάς.Κατά το ίδιο διάστημα επιτρέπεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης, εφόσον λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
  α.- Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα 2 μέτρων από την εστία.
  β.- Τηρείται η ελάχιστη απόσταση της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση που είναι τουλάχιστον 10 μέτρα περιμετρικά της φωτιάς.
  γ.- Υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την περίπτωση που η φωτιά ξεφύγει από τον έλεγχο.
  δ.- Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν την φωτιά, υποχρεούνται στην πλήρη κατάσβεση της.
 2. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να φυλάσσονται εύφλεκτες ύλες και απορρίμματα εντός των δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές.
  Επιτρέπεται η τοποθέτηση (φύλαξη) τους σε κατάλληλο χώρο η απόσταση του οποίου είναι τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές των δασικών εκτάσεων και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστης. Στον χώρο πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
 3. Δεν επιτρέπεται η εντός δασών θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
 4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μελισσών.
  Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :
  α.- Γίνει αποψίλωση της βλάστης του χώρου των κυψελών σε απόσταση 5 μέτρων γύρω από αυτές.
  β.- Η ελάχιστη απόσταση του χώρου των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
  γ.- Στον χώρο υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
  δ.- Στις κυψέλες να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι μικρή ή μέση.
 5. Δεν επιτρέπεται η καύση αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας Δασικής και Πυροσβεστικής Αρχής.
 6. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών.
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΑΣΟΣ ΥΓΕΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ